Ord ska slå rot 2021

Från Emterviksamatorernas wiki
Version från den 27 augusti 2021 kl. 13.59 av Anders (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Ord ska slå rot: skriva för scen och teater

Var: Anordnas via Emterviksamatörerna i Sunne kommun
Kursen sker i samarbete med ABF Norra Värmland och med stöd från Ideell Kulturallians.

Beskrivning

Kursen ämnar uppmuntra till skrivandet och skapandet av ny lokal värmländsk dramatik, skriven både med en förankring i nutiden och historien och verkande i Selma Lagerlöfs litterära och kreativa anda.

Kursen vänder sig både till föreningens medlemmar och till intresserade utanför föreningen som önskar utveckla sitt dramatiska berättande och skrivande.

Arbetet sker löpande under HT-21 med målsättningen att mynna ut ett antal kortare manus(15-20 sidor). Dessa kommer sedan att framföras på något sätt av föreningens medlemmar. Detta sker i samband med eller i närheten av kurens/projektets avslut.

Upplägg och innehåll

För anmälan maila Anders Borgström andersb90@live.se.

Medlemskap i föreningen, 100:- (obligatoriskt för kursen) ska betalas in till bankgiro 5810-6329.

Kursen ske under 14 tillfällen löpande under HT-21.

Torsdagar 18:00-20:00 digitalt samt 3st ”studiebesök” där vi träffas fysiskt och diskuterar texterna i Sunne. Vi följer restriktionerna och då kan endast 8 vara på samma plats samtidigt, de andra deltar digitalt. uppdelningen till studiebesöken sker vid första kursträffen den 16/9 18:00. Vid anmälan får deltagarna en länk till det digitala mötesrummet.

Innehåll

Deltagarna i projektet får under hösten arbete med följande:

  • Vad är ett manus?

Vad är det skiljer ett manus till en teater/scen från annan litteratur?

  • Manusstruktur

Hur strukturerar jag ett manus, hur ser det ut, font, storlek, innehåll m.m.

  • Tematik

Analys av teman i texter, underliggande subtexter och tematiska ingångar.

  • Handling

Hur bygger jag upp en bra handling, berättelsestruktur, vändpunkter, konflikter och karaktärsbågar

  • Karaktär

Hur skapar jag och bygger karaktärer, hur skriver en bakgrundsmaterial, utforskandet och framodlandet av karaktärer.

  • Tid, rum, plats

Hur kan en arbeta och förhålla sig till textens tid(utspelar sig/hur länge) rum(var sker detta? vi vilka rum) och plats(vart utspelar sig handlingen och berättelsen)

  • Adaption.

Hur kan jag jobba med att anpassa redan existerande litteratur till dramatik, vad finns det för tillvägagång sätt, hur kan jag hitta vägar när en adapterar, anpassar och skapar något som är ”nytt” utan att ta bort från originalet

  • Textrespons

Hur ger jag och hur tar jag emot respons på min egen text. Hur samtalar vi om text för att skapa god konstruktiv kritik som hjälper texten växa.

  • Mindre eget projekt

Ett mindre projekt som deltagarna jobbar med under kursen.

Kostnad

Kostnadsfritt utöver medlemsavgiften i Emterviksamatörerna.
Ingen förkunskap krävs.

Kurslitteratur

Karaktärer, repliker, dialog - Richard Rosengren Kreativt skrivande - Grundbok i litterärt skapande - Therése Granwald

Kurslitteraturen bekostas av deltagarna själv. Det kommer att vara möjligt att beställa via ABF. Visst material ur böckerna kommer under kursen att göras tillgängligt för deltagarna.

Tillfällen

September 16/9
23/9
30/9 (studiebesök/träff på plats)
Oktober 7/10
14/10
21/10
28/10 (studiebesök/träff på plats)
November 4/11
18/11
25/11 (studiebesök/träff på plats)
December 2/12
9/12
16/12