Versionshistorik för "Stadgar"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 17 mars 2020 kl. 17.46Torbjorn diskussion bidrag 4 624 byte +4 624 Skapade sidan med '== Stadgar för Östra Emterviksamatörerna per 2019-03-30 == === 1 SYFTE === Östra Emterviksamatörerna är en ideell förening i Östra Ämtervik, Sunne, vilken har till s...'